Hur undviker Du att möta björn?

Björnar är till naturen mycket försiktiga. Det gäller särskilt vid möte med människor, eftersom människan är björnens enda fiende. Björnar har bra hörsel och bra luktsinne. Om björnen hör dig eller känner vittring av Dig, så försöker den att undvika Dig. Därför är det bra att vara så ljudlig som möjligt när man är ute i skogen. Prata med varandra om Ni är fler. I Kanada har man i områden med mycket björn, provat att ha bjällror på ryggsäcken för att höras, vilket visat sig effektivt.

Vad gör Du om Du trots allt skulle möta en björn?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal björn i Sverige: ca 3200 st.

Björnar rör sig över stora områden. En honas hemområde är ca 500 km2 och hannens 1500 km2 (Sala kommun är 1200 km2). Speciellt hannar kann förflytta sig långt på kort tid. En björn gick en gång 25 mil på 9 dagar!

Föda: Örter, gräs, bär (fr a blåbär) och gröna växtdelar. Myror, älg och ren (framför alt på våren då tillgången på växter är dålig).

Fortplantning: Brunsten i maj / juni. Vanligen föds två eller tre ungar i idet under vintern.

Ungar: Björnhonor föder ungar med två till tre års mellanrum. Vid födseln väger ungarna mellan 3 och 6 hekto! Ungarna kann ha ljus halskrage eller fläck.

Ide: Ligger i die mellan nov / dec till mars / april. Ide i en urgräv myrstack, grävd håla i moränås eller i naturlig hålighet. Bäddas med ris och mossa. En del björnar som stötts ur idet låter sig bara översnöas. Kroppsfunktionerna blir nedsatta, hjärtat slår långsammare och temperaturen sjunker.

Spår: Björnen är en hälgångare, med fem tår med långa klor på varje fot. Märken efter klorna är ofta tydliga.

Fram: Kort och brett spår, trampar ej ned hälen. Bredd 16 cm.

Bak: Här syns hela fotsulans avtryck. Längd 26 cm

Klösmärken: Klösmärken kann man hitta på träd och övrig vegetation. Det kann vara resultatet av en klättring i trädet eller vässning av klorna. Sönderrivna lågor och stubbar kan synas efter födosök av insekter.

Spillning: Högarna ör oftast stora och innehållet lätt att identifiera. De ser ut att vara dåligt bearbetat under passagen genom matsmältningskanalen. Under blåbärssäsongen, ger blåbär en blåsvart färg på spillningen. Hår, benbitar kann också finnas.

Respektera en björn som äter. Ser Du en björn som äter på ett byte, skall Du låta björnen äta ostört. Närma Dig inte för att t ex titta eller fotografera. Risken finns att björnen blir agressiv då.

Ta alltid soporna med Er hem! Locka inte till Er Björn ofrivilligt genom att lämna matavfall m m matnyttigt runt stugorna och på det viset vänja björnen vid människoboningar!

Hur farlig är björnen? Som barn har många haft en nallebjörn och björnar har i många sagor och sånger haft en vänlig inställning till oss människor. Trots det skall Du ha respekt för björnen, men Du behöver inte vara rädd.

I Sverige har ingen människa blivit dödad av björn sedan 1902, då en skadskjuten björn dödade en förföljande jägare. Flera människor har dock blivit bitna av björn. Det har nästan alltid skett i samband med jakt.

Björnens läte: Några säger att björnar visslar varnande när en fara närmar sig. Reaktionen hos björnar när de möter en människa eller annan fara, är att de fnyser ut gammal luft ur näsborrarna och drar in ny luft. Detta för att kunna utnyttja sitt luktsinne bättre. På långt håll kann denna fnysning låta som en vissling.

Kort schweiziskt björnfakta:

1 september 1904 skjöts sista björnen  i Schweiz. Den 116 kg tunga sjuåriga honan var den sista fritt levande björnen på schweizisk mark. Ett avsked för alltid? Till slutet av århundradet planerar man emellertid att återinföra den vilt levande björnen, såväl som lodjur (redan utplacerade) och varg.

HOME

by r.planzer / Jan 03

updated 14. Apr 12